Home » 2017 » August

အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ´ အခမ္းအနားက်င္းပ#####

နည္းပညာတကၠသိုလ္(လားရႈိး) တြင္ `လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးျခင္း|မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရးအသိပညာေပးျခင္း|ယာဥ္စည္းကမ္း/လမ္းစည္းကမ္း အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ´ […]…

`Pedagogy Training For Teachers´

~~~~~~~ `Pedagogy Training For Teachers´~~~~~~~ နည္းပညာတကၠသိုလ္(လားရႈိး) ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ (လားရႈိး) တို႔ပူးေပါင္း […]…

`Pedagogy Training For Teachers´

~~~~~~~ `Pedagogy Training For Teachers´~~~~~~~ နည္းပညာတကၠသိုလ္(လားရႈိး) ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္ (လားရႈိး) တို႔ပူးေပါင္း […]…